Makaronų rinkiniai

Taisyklės

www.maggi.lt Naudojimo taisyklės:

1.Autorinės teisės
1.1 www.maggi.lt yra interneto portalo svetainė, priklausanti Nestlé S.A, registruotos buveinės adresas – Avenue Nestlé 55,
1800 Vevey, Switzerlan.
1.2 www.maggi.lt stengiasi, kad pateikiama informacija būtų tiksli, tačiau mes negalime garantuoti 100% tikslumo ir neatsakome už naudojimosi informacija, pateikta www.maggi.lt svetainėje, padarinius.
1.3 Griežtai draudžiama www.maggi.lt interneto portalo svetinėje paskelbtą informaciją panaudoti kitose svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.maggi.lt kaip šaltinį.
1.4 Siųsdami ir skelbdami bet kokią informaciją (medžiagą, duomenis, receptus) Nestlé Group interneto puslapiuose, Jūs suteikiate Nestlé Group autoriaus teises į visą šią informaciją (medžiagą, duomenis, receptus). Nestlé Group neprivalės atlyginti šios informacijos (medžiagos, duomenų) pateikėjui. Nestlé Group gali atkurti, platinti, skelbti, publikuoti jos interneto puslapiuose paskelbtą informaciją (medžiagą, duomenis), nurodydama autoriaus vardą taip, kaip yra paskelbta. Jokie tretieji asmenys neturi teisės naudoti informacijos (medžiagos, duomenų), paskelbtos Maggi interneto puslapiuose be Nestlé raštiško sutikimo.
2. Bendrosios sąlygos
2.1 www.maggi.lt suteikia vartotojams virtualią erdvę, t.y. Svetainę, kurioje vartotojai turi galimybę paskelbti savo receptus (toliau – Receptai), skaityti Receptus, ieškoti Receptų bei naudotis kitomis paslaugomis.
2.2 Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Vartotojui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių taisyklių prasme, paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Vartotojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant Receptų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant. Vartotojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Svetaine.
2.3 Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne www.maggi.lt, yra atsakingas už visą Turinį, kurį gauna, siunčia naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis. „Turinys“ šioje sutartyje reiškia Receptą, o taip pat visą ir bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, dokumentus, bet tuo neapsiribojant, kurią vartotojas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis paslaugomis ir (ar) Svetaine.
2.4 Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog www.maggi.lt nekontroliuoja kitų Svetainės naudotojų, Lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Vartotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, todėl www.maggi.lt nebus atsakingas dėl tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.
2.5 Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad www.maggi.lt turi teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Vartotojo gaunamą ir perduodamą Turinį, siekiant aptikti www.maggi.lt nepageidaujamu ar pažeidžiančiu šias Taisykles pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą.
2.6 Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, Maggi produktų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso www.maggi.lt arba www.maggi.lt teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
2.7 Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Nestlé sutikimo.
2.8 Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra www.maggi.lt arba www.maggi.lt juos teisėtai naudoja, išskyrus tuos prekių ženklus, kuriuos įkėlė Svetainės naudotojai.
2.9 Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį Vartotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia www.maggi.lt visas turtines autorių teises, reikalingas www.maggi.lt iš šių Taisyklių kylančioms teisėms įgyvendinti ir pareigoms vykdyti šias teises, įskaitant:
● teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, keisti, versti, viešai skelbti ir padaryti viešai prieinamu ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Vartotojo pateiktą Turinį;
● teisę kurti išvestinius kūrinius iš Vartotojo pateikto Turinio.
2.10 Šalys susitaria, kad kiekvieną kartą pateikdamas bet kokį Turinį Vartotojas patvirtina ir garantuoja www.maggi.lt, kad jis turi visas teises, leidimus, sutikimus ir ar licencijas atlikti tuos veiksmus su Turiniu, kuriuos Vartotojas atlieka, įskaitant teisę naudoti Turinyje esančius prekių ženklus ir autorių teisių objektus, skelbti Turinį, padaryti jį viešai prieinamą
3. Draudžiama dėti Receptus, kurie:
● akivaizdžiai yra pornografinio turinio (medžiaga arba nuotraukos);
● kurstytų tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo;
● pažeidžia trečiųjų asmenų teises, įskaitant teisės į atvaizdą, privatumą;
● pažeidžia autorių arba intelektinės nuosavybės muzikos kūrinius, filmus, programinę įrangą bei kitas prekes.
Pažymėtina, kad šis sąrašas nėra baigtinis. todėl Vartotojas įkeldamas Receptus, veikia išimtinai savo rizika, ir www.maggi.lt jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už tokių Skelbimų Turinį.
4. Asmens duomenys
4.1 www.maggi.lt turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Vartotojo pateiktus ar www.maggi.lt kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.
4.2 Vartotojas suteikia teisę www.maggi.lt valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą www.maggi.lt valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį.
4.3 www.maggi.lt rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui.
4.4 www.maggi.lt naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.
4.5 www.maggi.lt neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.
5. Atsakomybės ribojimas
5.1 Portalo www.maggi.lt specializacija – Maggi produktų ir receptų pateikimas bei vartotojų receptų publikavimas. Tačiau už straipsnių, komentarų, konsultacijų, receptų panaudojimą atsakingas pats paslaugos vartotojas.
5.2 Portalo www.maggi.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Nestlé gali atlikti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.
5.3 Nestlé negarantuoja, kad paslaugos funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti ar kad paslauga bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi paslauga, yra išimtinai jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą jūsų sveikatai, kompiuterinei sistemai, jūs tai pat prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms.